فرم درخواست تست

درخواست تست

قابل توجه متقاضیان محترمی که قصد دارند روی نمونه دلخواه خود تست انجام بدهند:


متقاضیان محترمی که قصد دارند روی نمونه دلخواه خود تست با دستگاه های حک و برش انجام دهند لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و بعد از ارسال آن برای ما مسئولین مربوطه آن را بررسی می کنند و بعد از دریافت نمونه ارسالی شما تست را با هماهنگی شما انجام می دهند.
لازم به ذکر است گفته شود که فقط نمونه هایی که از طریق این فرم ثبت می شوند تست روی آنها انجام می شود. همچنین اگر نمونه شما ارزشمند است باید در فرم درخواست تاکید کنید که ارزشمند است و نیاز دارید مرجوع شود. در غیره اینصورت نمونه ها بعد از تست دور انداخته خواهد شد و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

جهت ورود به فرم درخواست تست کلیک کنید.