دستگاه LDS آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش های اندازه گیری طول موج لیزر و پاشندگی توری و ثابت توری


مشخصات اصلی


لیزر قرمز630 نانومتر
لیزر سبز532 نانومتر
ثابت توری اول1500 نانومتر
ثابت توری دوم750 نانومتر
آینه دی کرومیکدارد
ریموت کنترلدارد
قیمت: 10500000 تومان

معرفی اجمالی محصول

این دستگاه شامل: دو لیزر و سیستم های اپتیکی مدرن جهت انجام آزمایش های فیزیک اپتیک و لیزر می باشد.

درک و فهم مفاهیم فیزیک مدرن در قالب این دستگاه بسیار ساده و زیبا خواهد بود.

طراحی و ساخت این دستگاه توسط مهندس احسان امیری انجام گرفته است.


نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


آزمایش اندازه گیری طول موج لیزر قرمز با استفاده از دستگاه

Laser Display System شرکت فنی و مهندسی سانشید

تئوری آزمایش:

اسباب های چند شکافی دوره ای که برای استفاده از حساسیت نقش پراش آنها به طول موج فرودی طراحی می شوند، را توری پراش گویند. معادله توری عبارت است از

1)

که و به ترتیب زاویه هایی هستند که پرتوهای فرودی و پراشیده با خط عمود بر صفحه ی توری می سازند، a ثابت توری یا جدایی شیار توری و m نیز مرتبه پراش است که به ازای هر مقدار m، تابش تک فام با طول موج 𝛌 به علت خواص پراش زای توری تقویت می شود. شکل 1 تشکیل مرتبه های طیفی پراش را برای نور تکفام نشان می دهد.

شکل1) تشکیل مرتبه های ماکسیسمم های اصلی برای نور تکفام با فرود عمودی به توری


شرح آزمایش الف: تشکیل مرتبه های ماکسیسمم های اصلی برای نور تکفام با فرود عمودی به توری

با توجه به شکل 2، با استفاده از دستگاه LDS سانشید، می توان تشکل مرتبه های ماکسیسمم های اصلی برای نوری لیزر سبز و لیزر قرمز را بصورت جداگانه و مشترک که به صورت عمود به توری پراش عبور می کنند را مشاهده کرد. در این آزمایش مشاهده می شود که مرتبه های بالاتر هم مثبت و هم منفی، خط های طیفی برای هر دو لیزر قرمز و سبز واقع در دو طرف مرتبه ی صفرم ایجاد می شود. همچنین با روشن کردن هر دو لیزر دیده می شود که راستای مربوط به هر یک از ماکسیمم های اصلی با طول موج تغییر می کند. بنابراین، برای مرتبه های m0، توری طول موج های مختلف موجود در باریکه ی نور فرودی را از هم جدا می کند. این ویژگی علت استفاده از توری را در تجزیه ی طیفی و اندازه گیری طول موج توضیح می دهد.

همچنین با ملاحضه نور پراش مرتبه های بالاتر هر دو لیزر و فاصله ی آنها نسبت به هم دیده می شود که توری انحراف بیشتری از نقطه ی مرتبه ی صفرم برای طول موج های بزرگتر ایجاد می کند.

شکل 2) چیدمان آزمایش

شرح آزمایش ب: اندازه گیری ثابت توری یا جدایی شیار

با توجه به شکل 2، با استفاده از دستگاه LDS سانشید، می توان میزان زاویه پراش را برای مرتبه اول یا بالاتر برای لیزری هارمونیک دوم با طول موج 532 نانومتر بدست آورد. و با قرار دادن داده های آزمایش در جدول 1، و استفاده از معادله توری پراش می توان ثاب توری یا جدایی شیار توری را بدست آورد.

شکل 2) چیدمان آزمایش

جدول 1) داده های آزمایش مربوط به اندازه گیری ثابت توری یا جدایی شیار توری

مقدار شیار در هر میلی متر

ثابت توری

مرتبه پراش

سینوس زاویه پراش

فاصله پرده تا توری

فاصله بین دو پراش هم مرتبه

طول موج

Lines/µm

a

m

Distance (mm)

2y (mm)

Wavelength (nm)

532

532

532

532

مقدار میانگین

.............

شرح آزمایش ج: اندازه گیری طول موج لیزر قرمز

با توجه به شکل 2، با استفاده از دستگاه LDS سانشید، می توان طول موج لیزر قرمز دستگاه را بدست آورد. و با قرار دادن داده های آزمایش در جدول 3، و استفاده از معادله توری پراش و مقدار ثابت توری بدست آمده در آزمایش ب، طول موج لیزر قرمز دستگاه را بدست آورد.

جدول3) داده های آزمایش مربوط به اندازه گیری طول موج لیزر قرمز دستگاه

مقدار شیار در هر میلی متر

ثابت توری

مرتبه پراش

سینوس زاویه پراش

فاصله پرده تا توری

فاصله بین دو پراش هم مرتبه

طول موج

Lines/µm

a

m

Distance (mm)

2y (mm)

Wavelength (nm)

مقدار میانگین

.............برچسب ها: اسپکتروسکوپ , طیف سنج , لیزر قرمز , لیزر سبز , لیزر , توری پراش , پراش , گریتینگ , SOLID STATE LASER , LASER , لیزر حکاکی , لیست قیمت لیزر حکاکی , قیمت برش لیزری , لیزر حکاکی رو ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط